Jakokunta

Jakokunnan kartta pdf-muodossa.

JÄRVIKUNNAN  JAKOKUNTA

Jakokunta hallinnoi alueen yleisessä käytössä olevia nautinta-alueita kuten venevalkamia, uimarantoja sekä sorakuoppia ja pellavanliotusrantoja ym. Kaikki rannat ovat venevalkamia ja uimarantoja, tosin joistakin ei pääse uimaan ruovikon tai upotuksen takia. Alueen kyliä ovat  Karkkula, Terriniemi, Mallusjoki sekä Sammalisto.

Käyttöoikeus jakokunnan alueisiin on kaikilla asukkailla, joiden kiinteistörekisteriotteessa on merkintä ”osuudet yhteisiin alueisiin”.

Jakokunnan puheenjohtaja on Aleksis Kyrö, puh: 050 587 9146. Jakokunnan osakaskokous on kerran vuodessa keväisin, kokousilmoitus paikallislehdessä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Yllä on kartta, johon on merkitty kaikki yhteiset rannat ja sorakuopat. Kartta aukeaa selkeämpänä pdf-muodossa, linkki kuvan alla.

Karttaan merkityt alueet:

1.  Sahan ranta  560-878-7-0

2.  Karkkulan ranta   560-878-6-0

3.  Rantalan ranta  560-878-9-0

4.  Hakosten kapee  560-878-12-0

5.  Maukolan ranta  560-878-11-0

6.  Seuratalon ranta  560-878-10-0

7.  Mattilan ranta  560-878-13-0

9.  Sammaliston ranta  560-878-14-1

8.  Soranottoalue Piuru  560-878-3-0

Rannat muualla kuin Mallusjärvellä:

10.  Salusjärven ranta  560-878-8-0

11.  Kuustjärven ranta  560-878-5-0

Alueiden rajat löytyvät Maanmittauslaitoksen karttapaikka-ohjelmalla em. numeroilla. Haku toimii, kun valitsee ensin näkyviin kiinteistötunnukset ja kiinteistörajat.